Dverové frízy

Dverová fríza alebo dverový sendvič je lepený hranol pre výrobu interierových a vchodových dverí.
Jadro: Väčšinou zo smrekového dreva , je šírkovo aj pozdĺžne lepené. Jadro frízy je možné zostaviť čo možno najlepšie z hľadiska pevnosti a tvarovej stability bez akéhokoľvek estetického obmedzenia.
Náglejok: Hranol o hrúbke 25 mm , priebežný – fix alebo dĺžkovo lepený – cink, z dreviny akú požaduje zákazník – SM, DB, BK,........ Na jednej strane môže byť fríza aj bez náglejku.
Krycia lamela: Inak „švartňa“ je 4mm alebo 8 mm z dreviny SM, DB, BK , tvorí povrchový vzhľad frízy. Je prilepená špeciálnym lepidlom, ktoré neprepúšťa vzdušnú vlhkosť.