Smrekovec sibírsky

Smrekovec sibírsky sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou voči ohňu a nízkou vodivosťou tepla. Drevina smrekovca je tvrdá, ťažká, dlhoveká, s vysokými mechanickými vlastnosťami, vyznačuje sa aj prírodnou stálosťou: dlho odoláva hnitiu v pôde, dokonca aj vode. Čo sa týka farebnej škály, má smrekovec 12 tónov čím predčí dub, buk, javor ako aj jaseň. Prirodzená impregnácia rastlinnej gumy chráni smrekovec a aj vďaka nej sa výrobok z tohto druhu stromu už nemusí lakovať. Pritom smrekovec sibírsky predstavuje finančne výhodnú alternatívu k drahým tropickým drevinám.